top of page

טיפול בחשיבה והתנהגות אובססיבית (OCD)

Bridge Over River

טיפול ב OCD

בטיפול CBT  מתמקדים בשיטות שונות להקלה במצוקה ברובד המחשבתי וההתנהגותי. ראשית, עובדים על שינוי תפיסתי לגבי פוטנציאל הנזק שבמחשבות ולומדים להתמודד עם מחשבות במקום לנסות "לבטל" אותן. במהלך הטיפול ישנה חשיפה הדרגתית למחשבות שנתפסות כמסוכנות/מזיקות ועבודה והפחתה הדרגתית בטקסים השונים.

טיפול פסיכולוגי יעיל, מסוג CBT, יכול להביא להקלה רבה במצוקה ובתחושת האשמה וללמד את המטופל להתמודד עם המחשבות שלו באופן שיביא בסופו של דבר להפחתת ההתעסקות בהן.

לתיאום פגישה
Bloom

חשיבה והתנהגות אובססיבית (OCD)

חשיבה אובססיבית מתאפיינת במחשבות חוזרות ונשנות שאינן פוסקות למרות מאמצים להפסיקן ובדפוס חשיבה נוקשה. אנשים חווים מחשבות אלה כ"מטרידות ומציקות" וסובלים מספקות ומתחושות אשמה. תחושות האשמה עולות בעקבות מחשבות על האפשרות שגרמו נזק לאחרים או לעצמם. בעיצומה של הפרעה זו, מחשבות נתפסות כמסוכנות וכמזיקות לא פחות מאשר מעשים. לכן, אנשים הסובלים מהפרעה זו ינסו "לבטל" מחשבות מטרידות. הניסיונות לבטל מחשבות יכולים להתבטא במאמץ רב ש"לא לחשוב" על המחשבה המטרידה, או באופן התנהגותי כמו למשל, רחיצות ידיים, בדיקות שהגז/חלונות/דלת סגורים, סידור דברים בבית בסדר ספציפי ועוד. הניסיונות לבטל מחשבות באופן התנהגותי נקראים גם "טקסים". חשוב לציין, שכל הנסיונות "לבטל" מחשבות אינם יעילים ואינם פותרים את הבעיה. יתרה מכך, נסיונות אלו מחריפים את הבעיה והמחשבות חוזרות להטריד ביתר שאת. בדפוס חשיבה זה ממשיכים להתעורר ספקות על כך שמה שעשיתם כדי למנוע את הנזק הוא "לא מספיק טוב". לכן, המחשבות חוזרות וממשיכות להטריד. במשך הזמן, המצוקה הרגשית גוברת ועלולה לגרום למתח נפשי רב, קשיים בשינה, פגיעה בריכוז ובשמחת החיים.

לתיאום פגישה
טיפול בחשיבה והתנהגות אובססיבית (OCD): Services
bottom of page